Marie Šestáková - Zuzana Kopřivová

Church Of St.nicholas - Old Town Square

Marie Šestáková – organ / varhany
Zuzana Kopřivová – soprano / soprán
J. S. BACH – Prelude and Fugue c minor
A. VIVALDI – Gloria
W. A. MOZART – Coronation Mass C Major
G. CACCINI – Ave Maria
C. FRANK – Choral a minor

Venue info

Church Of St.nicholas - Old Town Square

Staroměstské náměstí
Praha 1