CZECH CHRISTMAS MASS

Church Of. Sts. Simone And Juda

JAKUB JAN RYBA
Česká mše vánoční

Kateřina KALVACHOVÁ | soprán
Petra VONDROVÁ | alt
Jaroslav BŘEZINA | tenor
Pavel ŠVINGR | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jaroslav BRYCH | dirigent a sbormistr

Venue info

Church Of. Sts. Simone And Juda

Na Frantisku - Dusni
Praha 1