FILM MELODIES FOR UNICEF

Municipal house - Smetana hall

JIŘÍ ŠUST
Ostře sledované postřižiny, suite from film music (arr. Mirko Krebs)

MILOŠ BOK
Anděl Páně, suite from film music

LUBOŠ FIŠER
Sinfonia Fišeriana, suite from film music (arr. Mirko Krebs)

Patricia JANEČKOVÁ | soprano
Taťána ROSKOVCOVÁ | mezzo-soprano

THE KÜHN CHOIR OF PRAGUE
Jaroslav BRYCH | choirmaster

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA

Peter VRÁBEL | conductor

Venue info

Municipal house - Smetana hall

Náměstí Republiky 5
Praha 1