Malý princ

Nová scéna

Na motivy pohádkového románu Antoine de Saint-Exupéryho

Inscenace v jedinečné kombinaci polyekranu, filmu, tance, činohry a hudby – Laterny magiky – přiblíží jeden z nejslavnějších pohádkových příběhů moderní světové literatury (kniha patří mezi 50 nejprodáva­nějších knih světa). Prostý příběh konfrontuje dnešní svět (snaha o ovládání přírody, dominance techniky,

materialismus, egoismus), s pohledem pohádkového dětského hrdiny, který nachází smysl v úplně jiných věcech – v přátelství a lásce. Putování po sedmi planetách, střet dětského světa se světem „dospěláků“.

Informace o dějišti

Nová scéna

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Národní 4
Praha 1