František Šťastný – Vratislav Vlna

Chrám Sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí

František Šťastný – organ, harpsichord / varhany, cembalo
Vratislav Vlna – oboe / hoboj

G. Ph. TELEMANN – Fantasia D Major for oboe solo
J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor
W. A. MOZART – Introduction and Fugue C Major
G. F. HÄNDEL – Fugue F Major

Informace o dějišti

Chrám Sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí
Praha 1