Josef Popelka – Vladimír Frank

Chrám Sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí

Josef Popelka – organ / varhany
Vladimír Frank – violin / housle

G. F. HÄNDEL – Sonata in D Major
L. van BEETHOVEN – Larghetto G Major
W. A. MOZART – Introduction and Fugue in C Major
A. CORELLI – La Folia for violin and organ

Informace o dějišti

Chrám Sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí
Praha 1