Vánoční koncert - 25.12. od 16:00 J. J. RYBA Česká mše vánoční a české koledy

Kostel sv. Salvátora

Vánoční koncert v provedení:
Bohemian Symphony Orchestra Prague,
sólistů Státní Opery Praha
a pěveckého sboru Bohemian Choir Prague
Délka – cca 65 minut.
Kostel je vytápěn

Program:
J. J. Ryba – Česká mše Vánoční: Hej Mistře! v orchestrálním provedení
české koledy

Informace o dějišti

Kostel sv. Salvátora

Salvátorská 1
Praha 1