DANTE ALIGHIERI
Božská komedie

FRANTIŠEK Z ASSISI
Píseň tvorstva

ŽALMY

KCHUN
Martin PROKEŠ | tenor
Marek ŠULC | baryton
Atila VÖRÖS, Rudolf ŽIVEC | kresba světlem a videoart
Vladimír JAVORSKÝ | recitace (ze záznamu)

Zpěv, recitace a kresba světlem do tmy jsou tři pilíře mimořádného koncertního konceptu Martina Prokeše a Marka Šulce. Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo KCHUN znamená Země a také přijetí. S tímto krédem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. V Anežském klášteře svými hlasy a také hlasem Vladimíra Javorského zpodobní nesnadnou

cestu k ráji, cestu Danta Alighieriho, cestu Božskou komedií. Za průvodce budou mít nejen Vergilia a Beatrici, ale také kresby Atily Vöröse, které na anežských zdech rozehraje Rudolf Živec.

Na začátku koncertu se můžete těšit na přednášku kurátorky k obrazu:

Arnošt Hofbauer: Poutník, 1905

přednášející: Monika Švec Sybolová

konec koncertu ve 20.50 hod.
koncert bez přestávky
ceny vstupenek 250,– Kč
Místa v sále nejsou číslovaná.

Informace o dějišti

Klášter sv. Anežky České

Anežská 811/12
Praha 1