Elisabeth Leonskaja & Beethoven

Obecní dům - Smetanova síň

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

ANTON BRUCKNER
Symfonie č. 6 A dur

Elisabeth LEONSKAJA | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

V březnu 2020 nastane jeden z vrcholů už pětiletého šéfdirigentského projektu Beethoven & Bruckner, kdy se potkávají Beethovenovy klavírní koncerty s Brucknerovými symfoniemi. Vždyť v roce 2020 si celý, nejen hudební, svět bude připomínat 250 let od narození bonnského génia. Zařazujeme tedy Beethovenův Čtvrtý klavírní koncert, přičemž k jeho provedení jsme pozvali Elisabeth Leonskaju, se kterou se orchestr FOK naposledy setkal v roce 1998 na turné po Německu s Jiřím Bělohlávkem. Kněžna klavíru se rovněž hudebně setkala i s Pietari Inkinenem, a to právě nad tímto koncertem. Symfonický protipól tvoří Brucknerova Šestá, expresivní, překrásná, jedinečná.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. Jukka Pesola, velvyslanec Finské republiky v České republice.

konec koncertu ve 21.45 hod.
koncert s přestávkou

Informace o dějišti

Obecní dům - Smetanova síň

Náměstí Republiky 5
Praha 1