Mahler - Symfonie č. 3

Obecní dům - Smetanova síň

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 3 d moll

Ester PAVLŮ | mezzosoprán

PUERI GAUDENTES
Zdena SOUČKOVÁ | sbormistr

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA
Jan PIRNER | sbormistr

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Mahlerova Třetí. Nejdelší symfonie standardního repertoáru. Kolos o šesti větách, osmi lesních rozích, dvou sborech a jedné sólistce trvá skoro dvě hodiny. Po dvou letech se k tomuto dílu vracíme, neboť skrývá „hluboký svět“ a „věčnost, věčnost nejhlubší“, jak zpívá altistka v Zarathuštrově Půlnoční básni uprostřed díla. Tentokrát se všeobjímající Panovy symfonie ujme šéfdirigent Pietari Inkinen. Po jeho boku bude stát mladá pěvkyně Ester Pavlů, jejíž talent pro FOK objevil José Cura. Varhanní empora pak bude plná žen a dětí, neboť vesmír je třeba slavit za hlaholu zvonů a přispění andělských kůrů.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. Jukka Pesola, velvyslanec Finské republiky v České republice.

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert bez přestávky

Informace o dějišti

Obecní dům - Smetanova síň

Náměstí Republiky 5
Praha 1