Building Conversation/ Thinking Together

Nová scéna

Inscenace se koná na Nové scéně – ve zkušebně.

Představení bude v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů Národního divadla natáčeno pro dokumentární a informační účely.

V českém jazyce.

Slovy vyznáváme lásku, slovem vyhlašujeme válku, slovy vychováváme své děti. Od prvního do posledního okamžiku života člověk řekne kolem osmi miliard slov. Přečteme a uslyšíme pětkrát víc. Lidská kultura je založená na debatě, na mluvení. Evropa je konverzace. Nizozemí je konverzace. My jsme konverzace.

Building Conversation je cvičení.
Building Conversation je jako skupinový volný pád: člověk se pustí do debaty s ostatními, aniž by věděl, jak dopadne.
Building Conversation vytvořila umělců, které zajímá, co se stane, když spolu začneme debatovat. Nechali se inspirovat konverzačními technikami z celého světa a vedou několik různých konverzací s účastníky v nejrůznějších evropských městech.
Jak mluvíme? Jak nakládáme se slovy? Jak úspěšní, chytří, agresivní nebo laskaví jsme v debatě? To přesně zjišťuje Building Conversation: věnuje se tomu, jak mluvíme. Mimo svůj každodenní provoz, mimo své běžné zvyklosti. Pojďte si s námi zakonverzovat.

Ze série konverzací přiváží Lotte van den Berg dvě:

Tato konverzace je založena na teorii a výzkumu amerického kvantového fyzika Davida Bohma, který tvrdí, že existuje určitý samoregulační mechanismus, díky němuž je skupina lidí schopna debatovat bez moderátora. David Bohm prohlašuje, že člověk nikdy nemyslí sám – jeho myšlení se vždy vztahuje k myšlení ostatních. Podle něj je konverzace prostor, kde lze společně zkoumat a upravovat modely skupinového myšlení. Jako kvantový fyzik se zajímal o chaos a základní řád, spočívající v pohybu jednotlivých částic. Později se začal zabývat chaosem a základním řádem našeho myšlení a mluvení a vyhledával konverzace, v nichž bylo možno sledovat zmatek, frustraci a rozčílení. „Lidé mají tendenci považovat společné vědomí za ‚sdílenou blaženost‘. Je to možné, ale pokud tomu tak má být, musíme urazit určitou cestu. Musíme sdílet to, co si opravdu myslíme. Nemůžeme nikomu nic vnucovat. Pokud lidé dokážou sdílet své frustrace a rozdílné názory a společný hněv a držet se ho – pokud budeme naštvaní společně -, pak dojdeme ke společnému vědomí.“

Práce Lotte van den Berg je k vidění na mezinárodních festivalech v Evropě, Kanadě, Spojených státech i Africe. Její vizuální jazyk je střízlivý, prostý. Zaměřuje se na detail a jeho podstatu jak v obraze, tak v pohybu a scéně. Pohybuje se mezi tancem, divadlem a filmem, vždy má ale charakteristický jazyk, jehož podstatou je práce s divákem – vyzývá ho úvahám nad nejrůznějšími perspektivami a úhly pohledu. Pracuje s profesionály, ale i s amatéry, v divadlech i nedivadelních prostorech. Nechává se inspirovat tím, co nás v každodenním životě inspiruje.

Informace o dějišti

Nová scéna

Národní 4
Praha 1