Národní divadlo_

Národní divadlo patří k nejvýznamnějším kulturním institucím s bohatou uměleckou tradicí, která pomohla uchovat a rozvíjet český jazyk a české hudební a dramatické cítění. Na budování Národního divadla se podílely široké vrstvy obyvatelstva a slavnostní položení základního kamene roku 1868 se stalo celonárodní manifestací. Repertoár divadla vychází z bohatého klasického odkazu, zaměřuje se také na současné domácí autory a čerpá i z moderní světové tvorby. Dnešní Národní divadlo tvoří tři umělecké soubory – opera, činohra a balet.

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Adresa

Národní divadlo_

Naše tipy

Program

Opera

Balet

Činohra

Koncerty

Adresa

Národní 2, Praha 1