Tannhäuser

Státní opera

Richard Wagner spojil ve své romantické opeře Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce, jak zní celý název, několik předloh a témat, které pojednávají o minnesängrovi Tannhäuserovi, zápasu pěvců na hradě Wartburgu a sv. Alžbětě Duryňské. Pro české prostředí není bez zajímavosti, že jako zdroj inspirace na skladatele zapůsobil český hrad Střekov, který navštívil v červnu 1842. Premiéra se konala 19. října 1845 v Drážďanech za Wagnerova řízení. V titulní roli vystoupil český tenorista Josef Tichatschek (Josef Alois Ticháček).
V Čechách byla opera hrána poprvé 25. listopadu 1854 ve Stavovském divadle pod taktovkou Františka Škroupa. Důležitou kapitolou vzniku Tannhäusera je uvedení v Paříži roku 1861. Wagner dílo částečně přepracoval, např. 2. scénu 1. jednání – Venušinu horu. K dalším úpravám došlo v souvislosti s uvedeními v Mnichově (1867) a ve Vídni (1875), které jsou považovány za tzv. verzi poslední ruky, ačkoli je znění běžně označováno jako pařížská verze.
Jedním ze základních motivů díla je kontrast smyslné lásky, reprezentované Venuší, s čistou láskou Alžbětinou. Podobné téma nacházíme i v pozdějším Parsifalovi. Dílo patří k divácky atraktivním titulům, mj. pro množství působivých a známých částí (předehra, bakchanále, Tannhäuserovy zpěvy, příchod hostů na Wartburg, Wolframova píseň k Večernici, Alžbětina scéna aj.).
V budově Státní opery byl Tannhäuser nastudován naposledy před dvaceti lety. Novou inscenací připomeneme 200 let od narození a 130 let od úmrtí skladatele.

Tannhäuser – Richard Wagner
Státní opera
Premiéra: 11. a 14. ledna 2014
Autor libreta: Richard Wagner
Dirigent: Hilary Griffiths
Režie: Andrejs Žagars
Scéna: Reinis Suhanovs
Kostýmy: Kristine Pasternaka
Světelný design: Kevin Wyn Jones
Sbormistr: Pavel Vaněk, Adolf Melichar
Dramaturgie: Beno Blachut

Hermann: Oleg Korotkov, Jiří Sulženko
Tannhäuser: Daniel Frank, John Treleaven
Wolfram z Eschenbachu: Miguelangelo Cavalcanti, Svatopluk Sem
Alžběta: Dana Burešová, Adriana Kohútková
Venuše: Jolana Fogašová, Veronika Hajnová
Walther z Vogelweide: Richard Samek, Martin Šrejma
Biterolf: Zdeněk Plech, Roman Vocel
Heinrich der Schreiber: Václav Lemberk, Václav Sibera
Reinmar: Miloš Horák, Ladislav Mlejnek
Mladý pastýř: Blanka Jílková, Markéta Panská, Lenka PavlovičOrchestr Státní opery
Sbor Státní opery
Sbor Národního divadla
Balet Opery Národního divadla

© Národní divadlo, Hana Smejkalova

© Národní divadlo, Hana Smejkalova

Informace o dějišti

Státní opera

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Wilsonova 4
Praha 1