Čert A Káča

Národní divadlo

Obě nejzdařilejší opery Antonína Dvořáka, Čert a Káča i Rusalka, jsou napsány na pohádkové motivy. Spojování lidových a humorných prvků s lyrickými a fantastickými patří k typickým a stále velmi oblíbeným znakům české dramatické tvorby. Námět roztomilé pohádkové opery Čert a Káča vychází ze stejnojmenné pohádky Boženy Němcové o drzé a nebojácné Káče, vychytralém ovčáku Jirkovi a oklamaném čertu Marbuelovi. Dvořákovi se v ní podařilo mistrně vytvořit kontrastní scény lidově jadrné, čertovsky ohnivé i dvorsky vznešené. Díky jeho geniální vynalézavosti v práci s hudebnědrama­tickými motivy a v instrumentaci orchestru je Čert a Káča dílo veskrze originální, v mnohém přesahující předchozí Dvořákovu operní tvorbu. Scéna a kostýmy Adolfa Borna propůjčují naší inscenaci nezaměnitelný punc tohoto originálního a oblíbeného výtvarníka.

Délka představení:2 hodiny 45 minut
Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity anglické titulky.

Čert a Káča – Antonín Dvořák
Národní divadlo
Premiéra: 21.9. 2003
Hudební nastudování: Bohumil Gregor
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Marián Chudovský
Scéna: Adolf Born
Kostýmy: Adolf Born
Nastudování sboru: Milan Malý
Sbormistr: Pavel Vaněk
Choreografie: Daniel Wiesner
Ovčák Jirka: Jaroslav Březina / Aleš Voráček / Martin Šrejma
Káča: Jana Wallingerová / Kateřina Jalovcová / Jana Sýkorová
Máma: Ivana Ročková
Čert Marbuel: Luděk Vele / František Zahradníček
Lucifer: Bohuslav Maršík / Jiří Kalendovský
Čert vrátný: František Zahradníček / Pavel Novák
Čert – strážce: Antonín Hudi / Pavel Novák
Kněžna: Yvona Škvárová / Jitka Svobodová
Komorná: Alžběta Poláčková / Lucie Hájková / Ludmila Vernerová
Maršálek: Jiří Kubík / Jiří Hájek
Muzikant: Petr Frýbert / Václav Lemberk / Jiří Hruška
Čert – dítě: Petr ProvazníkOrchestr, sbor a balet opery Národního divadla

© Národní divadlo, Hana Smejkalová

© Národní divadlo, František Ortmann

Informace o dějišti

Národní divadlo

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Národní 2
Praha 1