1789 aneb Dokonalé štěstí

Národní divadlo_

Překlad: Milena Tomášková, Josef Tomášek

Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Martin Chocholoušek

Kostýmy: Sylva Zimula-Hanáková

Dramaturgie: Martin Urban, Marta Ljubková

Hudba: David Smečka

Pohybová spolupráce: Rostislav Novák

Francouzská revoluce je významným předělem v evropských dějinách. Změnila tvář světa i hodnotový systém západní civilizace. Předznamenala společenskou strukturu moderní doby, výchozí předpoklady pro vznik současných demokratických struktur. Byla krvavá, plná krutosti, rozporů, paradoxů i neočekávaných důsledků. Stala se „matkou všech revolucí“ moderní doby.

Významná avantgardní francouzská autorka a režisérka koncipovala hru jako širokou fresku, v níž z rozličných úhlů pohledu skládá obraz této převratné doby. A klade i otázku, nakolik šlo o ideály, mravní a duchovní hodnoty a nakolik o ekonomické a materiální zájmy.

Informace o dějišti

Národní divadlo_

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Národní 2
Praha 1