Ze života hmyzu

Národní divadlo

Kdysi avantgardní hra pobouřila dobové publikum. Žádný jednotící děj, jen sled obrazů spojený silnou divadelní vizuálností. Alegorický text, který připodobňuje člověka k hmyzu, to nemá dnes o nic snazší – očekáváme suchou, kultivovanou, ale jaksi „uzavřenou“ klasiku, vidíme pobuřující zprávu o nás všech. Motýli jsou alegorií nespoutaného sexuálního napětí, bezskrupulózně vraždící lumíky jakoby ospravedlňuje přežití za každou cenu, mravenci připomínají bezmyšlenkovitou stádnost kapitalistického velkopodniku. Není to apartní inscenace, je to pokus, jak ukázat text, který mohl zůstat zaprášen v čítankách, v hávu dnešního – dravého a stejně tak i zábavného – divadelního jazyka.

Inscenaci doporučujeme divákům od 15 let.

Fotograf inscenace: Martin Kámen

Délka představení 2 hodiny 15 minut, 1 přestávka

Informace o dějišti

Národní divadlo

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Národní 2
Praha 1