Marcus Eichenlaub - varhanní recitál

Obecní dům - Smetanova síň

JOHANN SEBASTIAN BACH
PETR EBEN
GUY WEITZ
CHARLES-MARIE WIDOR
PAUL DE MALEINGREAU
MAX GULBINS

Markus EICHENLAUB | varhany

Markus Eichenlaub je od roku 2010 dómským varhaníkem v německém Speyeru. Uvědomme si, jaký je to dóm! Klenba sahá do výšky 33 metrů. Je to největší zachovaná románská stavba na světě, dokončená v roce 1106. Pohřebiště králů a císařů. I pro dějiny Koruny české má tato katedrála velký význam, vždyť právě zde proběhla 1. září 1310 svatba osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým Janem Lucemburským. Proto má Speyer i svůj český ekvivalent – Špýr. Díky postnímu programu s podtitulem Ó, Golgota! ucítíme vůni kadidla ze Špýru na Lazarovu sobotu 2021 i ve Smetanově síni.

konec koncertu ve 12.15 hod.
koncert bez přestávky
Místa v sále nejsou číslovaná.

Informace o dějišti

Obecní dům - Smetanova síň

Náměstí Republiky 5
Praha 1