Brahms - Janáček - Dvořák

Státní opera

180 Kč520 Kč Koupit vstupenky

Program:

Johannes Brahms: Čtyři zpěvy (Vier Gesänge) op. 17 pro ženský sbor, dva lesní rohy a harfu
(Jakub Hořejší a Lenka Doležalová – lesní roh, Solenn Grand – harfa)

Leoš Janáček: Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany
(Solenn Grand – harfa, Jan Kalfus – varhany)

Antonín Dvořák: Mše D Dur „Lužanská“ op. 86 pro sóla, smíšený sbor, varhany, violoncello a dva kontrabasy (Jan Kalfus – varhany, Štěpánka Kutmanová – violoncello, Tomáš Josifko a Zuzana Vojáčková – kontrabas)

Koncert Brahms – Dvořák – Janáček je příležitostí předvést pěvecké schopnosti Sboru Státní opery v pro něj neobvyklém repertoáru a s minimálním nástrojovým doprovodem. V programu zazní Brahmsovy romantické Čtyři zpěvy z roku 1860 pro ženský sbor, dva lesní rohy a harfu, Janáčkův Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany z roku 1901, resp. 1906 a Mše D dur, kterou Antonín Dvořák napsal v roce 1887 na žádost architekta a mecenáše Josefa Hlávky pro příležitost vysvěcení kaple u jeho zámečku v Lužanech. Mše bude provedena ve verzi s později skladatelem doplněnými hlasy violoncell a kontrabasů.

Přibližná délka představení – 1 hodina, 10 minut bez přestávky

Informace o dějišti

Státní opera

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Wilsonova 4
Praha 1