Musica non grata: Brno - Praha - Hollywood

Státní opera

180 Kč620 Kč Koupit vstupenky

Koncert se koná v rámci společného projektu Opery Národního divadla a Státní opery a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Musica non grata.

Program:

Pavel Haas: Zesmutnělé scherzo, op. 5 pro orchestr

Viktor Ullmann: Slovanská rapsodie pro orchestr a obligátní saxofon, op. 24 (Saxofon: Pavel Škrna)

Franz Schreker: Vzdálený zvuk (Der ferne Klang), Mezihra (Interlude)

Jaromír Weinberger: Šest českých písní a tanců pro orchestr a sólové housle –1. Andante rubato – Affettuoso (sólo: Radovan Šandera)

Jaromír Weinberger: Jarní bouře (Frühlingsstürme) – Sitzt man nachts mit einer Frau beim Tee, árie Lydie

Erich Wolfgang Korngold: Mrtvé město (Die tote Stadt) – Mariettas Lied – Glück, das mir verblieb

Erich Wolfgang Korngold: Pán sedmi moři (The Sea Hawk), suita pro orchestr

Brno–Praha–Hollywood představí ve Státní opeře díla skladatelů 1. poloviny 20. století, jejichž životy zásadně a také velmi rozdílně zasáhl nástup nacistické moci v Evropě.
Hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens sestavil program koncertu tak, aby představil pestrost tvorby a osudů skladatelů zařazených do projektu Musica non grata. Tedy tvorbu skladatelů, jejichž osudy více či méně zasáhl dramatický vývoj Evropy v první polovině 20. století.
Od skladby Zesmutnělé scherzo v Osvětimi zavražděného Pavla Haase nás program dovede až k operetě Jaromíra Weibergera Jarní bouře, ve které zářila v Berlíně česká pěvecká hvězda Jarmila Novotná, a k hudbě brněnského rodáka Ericha W. Korngolda zkomponované pro hollywoodský velkofilm Pán sedmi moří. Komponování filmové hudby vyneslo Korngoldovi dvojí ocenění Filmové akademie (Oscar) za filmy Anthony Adverse (1936) a Dobrodružství Robina Hooda (1938).

Koncert zároveň uzavírá první „sezonu“ projektu Musica non grata.

Přibližná délka představení – 1 hodina 10 minut, bez přestávky

Informace o dějišti

Státní opera

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Wilsonova 4
Praha 1