VÁNOČNÍ KANTÁTA PRO UNICEF

Obecní dům - Smetanova síň

100 Kč600 Kč Koupit vstupenky

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symfonie č. 3 c moll op. 78 „Varhanní“

ARTHUR HONEGGER
Vánoční kantáta pro baryton, smíšený sbor, dětský sbor, varhany a orchestr

Roman HOZA | baryton
Daniela VALTOVÁ KOSINOVÁ | varhany

PUERI GAUDENTES
Jan KYJOVSKÝ, Libor SLÁDEK | sbormistři
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA
Jan PIRNER | sbormistr
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jaroslav BRYCH | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Dětský fond OSN UNICEF pomáhá po celém světě. A celý svět se v předvánočním čase v předzvěsti radostných událostí halí do hudby. Mistrně ji do třídílné Vánoční kantáty spojil Arthur Honegger. Váš pocit, že ten či onen fragment odněkud znáte, bude naprosto správný. V různých jazycích zpívané písně se v okamžiku Kristova narození v útržcích pomyslně rozletí po celé zemi jako symbol radosti, kterou si národy předávají. A právě radost je i hlavní devizou další skladby večera, Třetí symfonie Camilla Saint-Säense. Dominantní úlohu v ní hrají varhany a těm ve Smetanově síni mistrně dominuje Daniela Valtová Kosinová, členka FOK, která se do aktivit UNICEF u nás zapojuje pravidelně; a Pražští symfonikové s ní.

konec koncertu ve 21.15 hod.
koncert s přestávkou

Informace o dějišti

Obecní dům - Smetanova síň

Náměstí Republiky 5
Praha 1