Nová scéna

Laterna magika se poprvé představila publiku na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Tajemství tohoto světově ojedinělého divadla spočívá v originálním spojení filmového obrazu a scénické akce. Právě propojením filmu a baletu vzniká nový význam a neustálé hledání dalších možností tohoto propojení je základním tvůrčím úsilím Laterny magiky.

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Adresa

Nová scéna

Program

Laterna Magika

Opera

Balet

Činohra

Adresa

Národní 4, Praha 1