Národní divadlo

Národní divadlo patří k nejvýznamnějším kulturním institucím s bohatou uměleckou tradicí, která pomohla uchovat a rozvíjet český jazyk a české hudební a dramatické cítění. Na budování Národního divadla se podílely široké vrstvy obyvatelstva a slavnostní položení základního kamene roku 1868 se stalo celonárodní manifestací. Repertoár divadla vychází z bohatého klasického odkazu, zaměřuje se také na současné domácí autory a čerpá i z moderní světové tvorby. Dnešní Národní divadlo tvoří tři umělecké soubory – opera, činohra a balet.

Jak se obléknout

Divadlo je kulturní instituce. Respektujte obecné zásady slušného chování a oblékání.

Ve vnitřních prostorách divadel je zapotřebí nosit roušku či jinou podobnou ochranu úst a nosu. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod organizuje hledištní personál ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.

Děkujeme, že respektujete vládní nařízení spolu s námi a těšíme se na Vás.

Adresa

Národní divadlo

Naše tipy

Program

Opera

Balet

Činohra

Koncerty

Adresa

Národní 2, Praha 1